informace o výcviku

Osobní vozy B

Řidičský oprávnění skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 8 pasažérů plus řidič (případně s přívěsem do 750 kg, pokud celková hmotnost jízdní soupravy nepřekročí 3,5 tuny).
S řidičským průkazem skupiny B můžete řídit i skútr o objemu 125 cm3 (výkon 11 kW a s poměrem výkon/hmotnost 0,1 kW/kg). Tato možnost však platí výhradně na uzemí České republiky a nebude proto zaznamenána do řidičského průkazu. Skútr musí být vybaven automatickou převodovkou.

Dále opravňuje k řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotnosti do 3,5 tuny.

Podmínky pro přijetí do výcviku skupiny B

 • Podá písemnou žádost
 • Věk 18 let (v den ukončení výcviku)
 • Není nezpůsobilá k právním úkonům
 • Zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla
 • Trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
 • Žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů nebo není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu

 • Teoretickou přípravu si žadatel o řidičské oprávnění osvojí samostatným studiem a povinnými konzultacemi v rozsahu stanoveném učební osnovou.

Praxe

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla (3 etapy) včetně nácviku rizikových situací
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají v prostorách obecního úřadu.
Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní + 700 Kč poplatek úřadu za závěrečnou zkoušku.

Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:

 • Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test)
  • Zkouška se skládá z 25 otázek, každá otázka má pouze jednu správnou odpověď.
  • Jednotlivým otázkám je přiřazena konkrétní bodová hodnota.
  • Maximální dosažitelný počet bodů je 50.
  • Pro úspěšné absolvování cvičné zkoušky pro získání řidičského oprávnění je nezbytné dosáhnout minimálně 43 bodů.
 • Zkouška z praktické jízdy
 • Zkoušky z praktické jízdy se účastníte pouze v případě, že uspějete u testu.
 • Zkouška z praktické jízdy by měla trvat nejméně 30 minut pro skupinu B.

Poznámka: Zkouška se znalosti ovládání a údržby vozidla již pro skupinu B není součástí závěrečné zkoušky.

Pokud v některé části zkoušky neobstojíte, budete opakovat pouze tuto část. Nemusíte se bát že byste opakovali celou zkoušku. Novou zkoušku je možné provést 5 dní po neúspěšné zkoušce. Na všechny zkoušky máte čas 6 měsíců, ode dne konání první zkoušky.

autoškola eTesty.cz